SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Psychologiczna

Psycholog Lublin,
Psychologia Lublin,

Nasi lekarze:

mgr Ana Wybrańska
psycholog
pedagog
specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

Specjalizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuję z parami i małżeństwami w kryzysie, osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach oraz mającymi kłopot z wyrażaniem emocji. 

W pracy z dziećmi i ich rodzicami szukam nowych, indywidualnych rozwiązań w celu pokonywania trudności emocjonalnych dzieci związanych z rozstaniem czy rozwodem rodziców, funkcjonowaniem w grupie, kryzysem okresu dojrzewania itp.

Prowadzę również konsultacje diagnostyczne i terapię osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, papierosów, hazardu, komputera itp.), współuzależnionych oraz z syndromem DDA/DDD.

Współpracuje w ramach świadczeń psychologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Wizyta – 100 zł

mgr Magdalena Popiołek - Badurowicz
psycholog
psychoterapeuta

psycholog

psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Centrum terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU

Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną; nr wpisu do rejestru 001/2015.

Psycholog uprawniony do badan psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr LL-106. Zakres usług:

– medycyna pracy;

– pacjenci indywidualni: praca z osobami, które znalazły się w kryzysie życiowym, psychoterapia zaburzeń lękowych, psychoterapia zaburzeń nastroju, terapia osób uzależnionych od alkoholu.

Wizyta – 100 zł

mgr Arkadiusz Rylski
psycholog
psychoterapeuta

Psycholog dla dorosłych i młodzieży od 14 r.ż. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Udziela indywidualnego wsparcia, konsultacji i poradnictwa psychologicznego osobom w sytuacjach kryzysowych doświadczających trudności życiowych i emocjonalnych. Wspomaga w dążeniu do samorozwoju drugiego człowieka oraz w rozwiązywaniu problemów w sferze zawodowej.

Wizyta – 90 zł

O poradni

Poradnia Psychologiczna Lublin

Diagnostyka i leczenie psychiki i zachowań człowieka.

Leczone choroby:

  • Problemy ze snem
  • Nadmierna ruchliwość
  • Schizofrenia
  • Depresja
  • Nerwica

Wykonywane świadczenia:

  • Porady psychologiczne