SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Psychologiczna

Psycholog Lublin,
Psychologia Lublin,

Nasi specjaliści:

mgr Ana Wybrańska
psycholog
pedagog
specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

Specjalizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuję z parami i małżeństwami w kryzysie, osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach oraz mającymi kłopot z wyrażaniem emocji. 

W pracy z dziećmi i ich rodzicami szukam nowych, indywidualnych rozwiązań w celu pokonywania trudności emocjonalnych dzieci związanych z rozstaniem czy rozwodem rodziców, funkcjonowaniem w grupie, kryzysem okresu dojrzewania itp.

Prowadzę również konsultacje diagnostyczne i terapię osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, papierosów, hazardu, komputera itp.), współuzależnionych oraz z syndromem DDA/DDD.

Współpracuje w ramach świadczeń psychologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Psychoterapia indywidualna– 120 zł

Psychoterapia par i małżeństw– 150 zł

mgr Magdalena Popiołek - Badurowicz
psycholog
psychoterapeuta

Psycholog upoważniony do wykonywania badań psychologicznych dla kierowców kat. C, D, C+E, D+E, kierowców wykonujących czynności służbowe, instruktorów i egzaminatorów, funkcjonariuszy straży miejskiej, OSP, pracowników wózka widłowego, osób pracujących na wysokościach, sędzi, asesorów, kuratorów, prokuratorów, pracowników ochrony, osób chcących sprzedawać lub wytwarzać broń i amunicje, osób starających się o uzyskanie pozwolenia na broń, pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, przewozu drogowego.

Test psychologiczne 100 zł-220 zł

dr hab. Katarzyna Klimkowska
coach, pedagog, psychoterapeuta, psychoprofilaktyk,

Life-coach, pedagog, psychoprofilaktyk, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w trakcie szkolenia), arteterapeuta, szkoleniowiec.

Specjalizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię, psychoedukację, life-coaching, poradnictwo kariery.

W pracy pomocowej, wraz z klientem poszukuję rozwiązań, które pomagają radzić sobie z przeżywanymi problemami, osiągać zamierzone cele i czynić swoje życie bardziej satysfakcjonującym. 

Specjalizuję się w pracy z osobami, które:

 • doświadczają kryzysów psychologicznych wywołanych przez:
 • stres (czują się bezradni, bezbronni i przytłoczeni codziennością),
 • przemiany życiowe (m. in. wejście w dorosłość, rozpoczęcie samodzielnego życia, kryzys wieku średniego, zawarcie związku, podjęcie pracy, ukończenie studiów, przejście na emeryturę),
 • sytuacje traumatyczne (m. in. strata osoby bliskiej, nagła choroba, wypadek, choroba członka rodziny, utrata pracy, rozpad związku, katastrofa)
 • cierpią z powodu przeżywanych lęków, stresu, obniżenia nastroju, depresji;
 • doświadczają samotności;
 • czują się uwikłani w relacje (np. partnerami życiowymi, członkami rodziny, przyjaciółmi, dorastającymi lub dorosłymi dziećmi).

Posiadam ponad piętnastoletnią praktykę w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej, coachingowej, doradczej i szkoleniowej. Kompetencje psychoterapeutyczne i coachingowe zdobyłam poprzez ukończenie m. in.: szkoleń I i II stopnia Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach; szkolenia psychoterapeutycznego z terapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie szkolenia); Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej; Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Psychoprofilaktyki, Podyplomowych studiów z zakresu arteterapii; szkolenia 101 Analiza transakcyjna; Podyplomowych Studiów w zakresie Coachingu.

Posiadam certyfikaty VCC w zakresie coachingu, oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Oferta dla dorosłych:

Wizyta : 120 zł

dr Małgorzata Gulip
psycholog
psychoterapeuta
pedagog specjalny

psycholog

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 

pedagog specjalny

Dla osób, które:

 • postrzegają swoje zasoby jako niewystarczające do radzenia sobie z codziennością (w sytuacji kryzysu życiowego np. we wchodzeniu w dorosłość, wiek średni, doświadczających rozstania, utraty bliskiej osoby, borykających się z samotnością, poczuciem braku sensu życia),
 • odczuwają cierpienie emocjonalne (z zaburzeniami nastroju, z objawami lęku, depresją, bezsennością),
 • także dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach z ludźmi (problemy partnerskie, rodzinne).

Dla rodziców doświadczających trudności w związku z wychowaniem nastolatków i dzieci.Dla młodzieży i dzieci:

 • których zachowanie przysparza im trudności a emocje wydają się być przygniatające (agresja, autoagresja, napady złości, przekraczanie norm społecznych, bunt, nadpobudliwość, czy nadmierna lękliwość, płaczliwość, wycofanie, zaniżona samoocena), doświadczających
 • urazów psychicznych (w wyniku choroby, wypadku, utraty bliskiej osoby, rozwodu rodziców),
 • trudności szkolnych (nie chcą chodzić do szkoły, nie potrafią się uczyć, wchodzą w konflikty z rówieśnikami),
 • zaburzeń odżywiania.

Oferta dla dorosłych:

Konsultacja psychologiczna – 120zł (45min)

Psychoterapia indywidualna – 120zł (45min)

Terapia par/rodzin – 200zł (90min, co 2 tygodnie)

Oferta dla dzieci i młodzieży:

Konsultacje psychologiczne – 120zł (45min)

Terapia/psychoterapia – 120zł (45min)

mgr Agnieszka Kasperek
psycholog, terapeuta autyzmu, nauczyciel mianowany,

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także w diagnozowaniu trudności rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, poradni psychologiczno-pedagogicznej (praca z dziećmi z niepełnosprawnościami, praca z rodzicami, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli)

Ukończyła m.in.: Studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, studia podyplomowe : Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera –

prowadzi:

 • diagnozę psychologiczną
 • terapię indywidualną dzieci z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi
 • poradnictwo wychowawcze
 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi
 • szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli

 

Konsultacje psychologiczne – 120zł (45min)

Terapia – 120zł (45min)

mgr Monika Rutkowska
psycholog, neurologopeda

W trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

Ukończyła studia magisterskie i podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych i medycznych (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

W swojej pracy zajmuje się:

 • wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży ,
 • zaburzeniami lękowych i nastroju,
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz pokrewnymi
 • zaburzeniami odżywiania się.
 • zaburzeniami neuropoznawczymi
 • zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu psychogennym
 • mutyzmem wybiórczym,
 • niepłynności mowy ( jąkanie).

Konsultacje psychologiczne – 120zł

Terapia – 120zł

mgr Anita Milanowska
psycholog

Jestem psychologiem oraz trenerem umiejętności społecznych, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Pracuję z dziećmi i młodzieżą (od 6 r.ż) oraz osobami dorosłymi, w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, skupiając się na wewnętrznych zasobach i osobistych potrzebach człowieka. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pomocowej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w placówce wsparcia dziennego, gdzie  udzielałam indywidualnego i grupowego wsparcia, które było skierowane do dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin wykluczonych, zagrożonych ubóstwem  
i szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym.  W okresie studiów poszerzałam kompetencje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w placówce zajmującej się terapią dzieci, a także w różnych organizacjach. Współorganizowałam wydarzenia związane z m.in. higieną zdrowia psychicznego oraz autyzmem, przygotowywałam materiały z różnych obszarów psychologii. Ukończyłam szkolenia m.in. z zakresu pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, interwencji kryzysowej, jak również pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystywania seksualnego. Nieustannie poszerzam swoją wiedzą i rozwijam się, aby udzielać pomocy na jak najwyższym poziomie. 

Przyjmuje dzieci w wieku 6-16 lat oraz osoby dorosłe.

Konsultacja psychologiczna – 90 zł

 

O poradni

Poradnia Psychologiczna Lublin

Diagnostyka i leczenie psychiki i zachowań człowieka.

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: