SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Psychologiczna

Psycholog Lublin,
Psychologia Lublin,

Nasi specjaliści:

mgr Ana Wybrańska
psycholog
pedagog
specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

Specjalizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuję z parami i małżeństwami w kryzysie, osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach oraz mającymi kłopot z wyrażaniem emocji. 

W pracy z dziećmi i ich rodzicami szukam nowych, indywidualnych rozwiązań w celu pokonywania trudności emocjonalnych dzieci związanych z rozstaniem czy rozwodem rodziców, funkcjonowaniem w grupie, kryzysem okresu dojrzewania itp.

Prowadzę również konsultacje diagnostyczne i terapię osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, papierosów, hazardu, komputera itp.), współuzależnionych oraz z syndromem DDA/DDD.

Współpracuje w ramach świadczeń psychologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Psychoterapia indywidualna– 100 zł

Psychoterapia par i małżeństw– 150 zł

mgr Joanna Mroczek
psycholog
psychoterapeuta

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

Pomagam osobom w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających kryzysu psychicznego.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję dobierając metody najlepiej dostosowane do potrzeb pacjenta.

Zajmuję się również terapią uzależnień oraz Programem Ograniczania Picia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Stale podnosze swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Praca związana z pomocą drugiemu człowiekowi daje mi prawdziwe spelnienie.

Wizyta – 90 zł

mgr Magdalena Popiołek - Badurowicz
psycholog
psychoterapeuta

Psycholog upoważniony do wykonywania badań psychologicznych dla kierowców kat. C, D, C+E, D+E, kierowców wykonujących czynności służbowe, instruktorów i egzaminatorów, funkcjonariuszy straży miejskiej, OSP, pracowników wózka widłowego, osób pracujących na wysokościach, sędzi, asesorów, kuratorów, prokuratorów, pracowników ochrony, osób chcących sprzedawać lub wytwarzać broń i amunicje, osób starających się o uzyskanie pozwolenia na broń, pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, przewozu drogowego.

Test psychologiczne 100 zł-220 zł

mgr Kamila Pałkowska
psycholog
Jestem psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuję się w pracy indywidualnej. Udzielam konsultacji oraz poradnictwa. Zajmuję się pomocą psychologiczną dla osób w sytuacjach kryzysowych takich jak: żałoba, wszelkiego rodzaju utraty, rozstania, rozwód, rozpad relacji, przemocy ze strony osoby bliskiej. Udzielam również pomocy w takich sytuacjach jak wypadek komunikacyjny, katastrofy, napaść, przemoc seksualna oraz pobicia. Udzielam porad dla osób doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, z obniżoną samooceną, depresją, z zaburzeniami psychosomatycznymi, z myślami samobójczymi. Prowadzę również konsultacje w zakresie trudności wychowawczych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych obszarach m.in:

  • udzielając pomocy psychologicznej i interwencyjnej w Centrum Interwencji Kryzysowej
    w Lublinie
  • na stanowisku psychologa – specjalisty do spraw opieki psychologicznej i psychoedukacji
    w służbach mundurowych
  • jako psycholog na oddziałach szpitalnych ambulatoryjnych

  • jako psycholog udzielający konsultacji i poradnictwa w zakresie trudności wychowawczych

W swojej pracy zawsze biorę pod uwagę wyjątkowość oraz indywidualność osoby zgłaszającej się po pomoc oraz sytuację, w której się znajduje. Każda osoba jest inna, jedyna w swoim rodzaju, dlatego metodę pracy z każdą osobą dobieram indywidualnie. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji psychologicznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, która jest jednym z najważniejszych czynników w procesie zdrowienia pacjenta.

Wizyta – 100 zł

mgr Arkadiusz Rylski
psycholog

Psycholog dla dorosłych i młodzieży od 14 r.ż. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Udziela indywidualnego wsparcia, konsultacji i poradnictwa psychologicznego osobom w sytuacjach kryzysowych doświadczających trudności życiowych i emocjonalnych. Wspomaga w dążeniu do samorozwoju drugiego człowieka oraz w rozwiązywaniu problemów w sferze zawodowej.

Wizyta – 90 zł

mgr Ewelina Lenart
psycholog

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi konsultacje w zakresie psychoterapii uzależnień, poradnictwa i wsparcia psychologicznego osób doświadczających trudności osobistych i relacyjnych. 

Konsultacja – 90 zł

mgr Mariola Czechowska
psycholog

Psycholog (absolwentka KUL, moduł psychologia kliniczna i osobowości). W trakcie studiów podyplomowych z Diagnozy i terapii neuropsychologicznej (UMCS).  Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe pozyskałam w trakcie wolontariatów, praktyk, staży oraz pracy zawodowej.

Zajmuję się diagnostyką psychologiczną, neuropsychologiczną, prowadzę rehabilitację neuropsychologiczną osób m.in. po: urazach czaszkowo- mózgowych, udarach, NZK, w chorobach neurologicznych, nowotworowych.

Udzielam wsparcia psychologicznego, opieki psychologicznej osobom w kryzysach życiowych: wypadek, choroba, strata, żałoba, rozwód, samotność, utrata pracy, depresja, zaburzenia psychiczne.

 

 

 

Wizyta – 100 zł

O poradni

Poradnia Psychologiczna Lublin

Diagnostyka i leczenie psychiki i zachowań człowieka.

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: