SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Psychologiczna

Psycholog Lublin,
Psychologia Lublin,

Nasi lekarze:

mgr Ana Wybrańska
psycholog
pedagog
specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

Specjalizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuję z parami i małżeństwami w kryzysie, osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach oraz mającymi kłopot z wyrażaniem emocji. 

W pracy z dziećmi i ich rodzicami szukam nowych, indywidualnych rozwiązań w celu pokonywania trudności emocjonalnych dzieci związanych z rozstaniem czy rozwodem rodziców, funkcjonowaniem w grupie, kryzysem okresu dojrzewania itp.

Prowadzę również konsultacje diagnostyczne i terapię osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, papierosów, hazardu, komputera itp.), współuzależnionych oraz z syndromem DDA/DDD.

Współpracuje w ramach świadczeń psychologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Wizyta – 100 zł

mgr Magdalena Popiołek - Badurowicz
psycholog
psychoterapeuta

psycholog

psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Centrum terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU

Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną; nr wpisu do rejestru 001/2015.

Psycholog uprawniony do badan psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr LL-106. Zakres usług:

– medycyna pracy;

– pacjenci indywidualni: praca z osobami, które znalazły się w kryzysie życiowym, psychoterapia zaburzeń lękowych, psychoterapia zaburzeń nastroju, terapia osób uzależnionych od alkoholu.

Wizyta – 100 zł

mgr Joanna Mroczek
psycholog
psychoterapeuta

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

Pomagam osobom w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających kryzysu psychicznego.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję dobierając metody najlepiej dostosowane do potrzeb pacjenta.

Zajmuję się również terapią uzależnień oraz Programem Ograniczania Picia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Stale podnosze swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Praca związana z pomocą drugiemu człowiekowi daje mi prawdziwe spelnienie.

Wizyta – 90 zł

mgr Arkadiusz Rylski
psycholog
psychoterapeuta

Psycholog dla dorosłych i młodzieży od 14 r.ż. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Udziela indywidualnego wsparcia, konsultacji i poradnictwa psychologicznego osobom w sytuacjach kryzysowych doświadczających trudności życiowych i emocjonalnych. Wspomaga w dążeniu do samorozwoju drugiego człowieka oraz w rozwiązywaniu problemów w sferze zawodowej.

Wizyta – 90 zł

mgr Kamila Pałkowska
psycholog
Jestem psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuję się w pracy indywidualnej. Udzielam konsultacji oraz poradnictwa. Zajmuję się pomocą psychologiczną dla osób w sytuacjach kryzysowych takich jak: żałoba, wszelkiego rodzaju utraty, rozstania, rozwód, rozpad relacji, przemocy ze strony osoby bliskiej. Udzielam również pomocy w takich sytuacjach jak wypadek komunikacyjny, katastrofy, napaść, przemoc seksualna oraz pobicia. Udzielam porad dla osób doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, z obniżoną samooceną, depresją, z zaburzeniami psychosomatycznymi, z myślami samobójczymi. Prowadzę również konsultacje w zakresie trudności wychowawczych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych obszarach m.in:

  • udzielając pomocy psychologicznej i interwencyjnej w Centrum Interwencji Kryzysowej
    w Lublinie
  • na stanowisku psychologa – specjalisty do spraw opieki psychologicznej i psychoedukacji
    w służbach mundurowych
  • jako psycholog na oddziałach szpitalnych ambulatoryjnych

  • jako psycholog udzielający konsultacji i poradnictwa w zakresie trudności wychowawczych

W swojej pracy zawsze biorę pod uwagę wyjątkowość oraz indywidualność osoby zgłaszającej się po pomoc oraz sytuację, w której się znajduje. Każda osoba jest inna, jedyna w swoim rodzaju, dlatego metodę pracy z każdą osobą dobieram indywidualnie. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji psychologicznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, która jest jednym z najważniejszych czynników w procesie zdrowienia pacjenta.

Wizyta – 100 zł

O poradni

Poradnia Psychologiczna Lublin

Diagnostyka i leczenie psychiki i zachowań człowieka.

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: