SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Chirurgii Onkolgicznej

Onkolog Lublin,
Onkologia Lublin,

Nasi lekarze:

dr hab. n. med. Jerzy Mielko, prof. UM w Lublinie
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Zatrudniony w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Konsultacje i leczenie chirurgiczne obejmuje:
-nowotwory przewodu pokarmowego (kwalifikacja do leczenia operacyjnego metodą otwartą lub laparoskopową);
-pierwotne i wtórne nowotwory wątroby (oligobiopsja, leczenie chirurgiczne z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych, ablacja przezskórna RFA);
-pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej (śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty nowotworów przewodu pokarmowego, jajnika) z zastosowaniem śródoperacyjnej chemioterapii    dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC);
-łagodne i złośliwe guzy tarczycy (biopsja tarczycy, usunięcie tarczycy);
-nowotwory zlokalizowane w odbytnicy z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych (TAMIS, TaTME);
-biopsja cienko- i gruboigłowa trzustki pod kontrolą USG;łagodne i złośliwe guzy piersi (biopsja cienko- i gruboigłowa, biopsja wspomagana próżnią (mammotomiczna), pełny zakres chirurgii onkoplastycznej);
-nowotwory skóry (dermatoskopia, chirurgia profilaktyczna, biopsja węzła chłonnego wartowniczego).

Współpracuje w ramach świadczeń onkologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Wizyta w zakresie chirurgii onkologicznej/ogólnej – 230 zł
Usunięcie zmian skórnych lub tkanki podskórnej (kaszaki, tłuszczaki) – od 250 zł +koszt badania hist.-pat.
Usunięcie zmian skórnych na twarzy – od 350 zł + koszt badania hist.-pat.
Biopsja tarczycy 250 zł + koszt badania 1 szkiełka
Wszywka – 600 zł
Zabiegi w zakresie wrastających paznokci – od 300zł

dr n. med. Krzysztof Patyra
onkolog
radioterapia onkologiczna
Z-ca Dyrektora ds. medycznych/Kierownik Zakładu Radioterapii.
 
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 1995 roku.
Od 1995 roku przedstawiciel medyczny w firmie Aesculap-Chifa w dziale ortopedii. Od 1996 roku –Koordynator ds. ortopedii na region południowo-wschodniej Polski. Zarządzał zespołem 6 przedstawicieli medycznych, tworzył specyfikacje przetargowe, utrzymywał stałe kontakty biznesowe z głównymi szpitalami ortopedycznymi w terenie. Od 1998 roku rozpoczął pracę w Centrum Onkologii w Lublinie oraz w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej, a w 2009 roku tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pracował jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na etacie naukowo-dydaktycznym, a od 2011 roku był zastępcą Kierownika Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Lublinie. Od 2016 roku pracuje na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. .Medycznych i Kierownika Zakładu Radioterapii NU-Med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość.
Posiada 2-letnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne i lekarskie. Zna zasady prowadzenia przetargów i szkoleń. Jest autorem 20 publikacji naukowych, posiada2 patenty opublikowane w Urzędzie Patentowym: „Osłony indywidualne” i „System do mocowania bolusa wodnego”. Był Kierownikiem specjalizacji dwóch onkologów radioterapeutów. Członek towarzystw PTO, PTRO, ESTRO.

Wizyta – 200 zł

O poradni

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Lublin

Diagnostyka zajmująca się leczeniem schorzeń nowotworowych.

Zabiegowi implantacji można poddać się po minimum 12 godzinach abstynencji, najlepiej jednak, by upłynęła doba od picia alkoholu. Cała procedura trwa około 30 minut i wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym. Implantowany esperal, jeśli nie wejdzie w interakcję z alkoholem, nie daje żadnych objawów ubocznych, nie oddziałuje też na inne przyjmowane preparaty farmakologiczne.

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: