SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Onkolgicznej

Onkolog Lublin,
Onkologia Lublin,

Nasi lekarze:

dr hab. n. med. Jerzy Mielko
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Konsultacje i leczenie chirurgiczne obejmuje:
-nowotwory przewodu pokarmowego (kwalifikacja do leczenia operacyjnego metodą otwartą lub laparoskopową);
-pierwotne i wtórne nowotwory wątroby (oligobiopsja, leczenie chirurgiczne z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych, ablacja przezskórna RFA);
-pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej (śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty nowotworów przewodu pokarmowego, jajnika) z zastosowaniem śródoperacyjnej chemioterapii    dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC);
-łagodne i złośliwe guzy tarczycy (biopsja tarczycy, usunięcie tarczycy);
-nowotwory zlokalizowane w odbytnicy z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych (TAMIS, TaTME);
-biopsja cienko- i gruboigłowa trzustki pod kontrolą USG;łagodne i złośliwe guzy piersi (biopsja cienko- i gruboigłowa, biopsja wspomagana próżnią (mammotomiczna), pełny zakres chirurgii onkoplastycznej);
-nowotwory skóry (dermatoskopia, chirurgia profilaktyczna, biopsja węzła chłonnego wartowniczego).

Współpracuje w ramach świadczeń onkologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Wizyta w zakresie chirurgii onkologicznej/ogólnej – 250 zł
Usunięcie zmian skórnych lub tkanki podskórnej (kaszaki, tłuszczaki) – od 250 zł +koszt badania hist.-pat.
Usunięcie zmian skórnych na twarzy – od 450 zł + koszt badania hist.-pat.
Biopsja tarczycy 250 zł + koszt badania 1 szkiełka
Wszywka – 700 zł
Zabiegi w zakresie wrastających paznokci – od 350zł

lek. mgr inż. Krzysztof Winiarz
specjalista chirurgii onkologicznej

Bezpośrednio po studiach politechnicznych podjął studia medyczne na Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), które ukończył w 2013r.

Lekarski staż podyplomowy odbywał w Szpitalu Kolejowym w Lublinie rozpoczynając zdobywanie doświadczenia zawodowego zwłaszcza w dziedzinach zabiegowych medycyny.

Specjalizację z chirurgii onkologicznej rozpoczął w styczniu 2015r w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Oddziale Chirurgi Onkologicznej z Pododziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

W trakcie staży specjalizacyjnych doświadczenie i umiejętności zdobywał w takich lubelskich szpitalach jak Kliniki SPSK4, Szpital MASWiA oraz Szpital przy Al. Kraśnickiej.

Swoją pomocą służył w SORach Szpitala w Parczewie oraz Janowie Lubelskim.

Dyplom specjalisty chirurgii onkologicznej uzyskał w listopadzie 2021r.

Dr Winiarz stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe interesując się zwłaszcza diagnostyką chorób nowotworowych ale również medycyną ratunkową, gerontookologią ,zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem zespołem oraz komunikacją międzyludzką.

Jako jeden z nielicznych chirurgów onkologów wykonuje badanie dermatoskopowe w kierunku czerniaka skóry, a jego kwalifikacje potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

W Przychodni zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych, kwalifikacją do operacji oraz kontrolą pooperacyjną.

Wykonuje zabiegi takie jak wycięcie zmian skórnych, guzów powierzchownych skóry i tkanki podskórnej, biopsje grubo- i cienkoigłowe pod kontrolą USG (tzw. Biopsje celowane), wycięcie powierzchownego węzła chłonnego.

Porady:

Porada chirurga onkologa z ewentualną kwalifikacją do zabiegu, biopsji lub operacji: 200zł

Porada z badaniem dermatoskopowym z kwalifikacją do wycięcia zmian podejrzanych lub czerniaka: 250zł

Kontrola po operacji onkologicznej (w tym zdjęcie szwów, zmiana opatrunku, itp): 220zł

 

Zabiegi:

Usunięcie guzka piersi: 490zł

Biopsja otwarta powierzchownego węzła chłonnego (wycięcie węzła): 490zł

Wycięcie do 3 zmian skórnych- kończyny, tułów: 340zł

Wycięcie do 3 zmian skórnych- głowa, szyja: 390zł

Wycięcie guza powłok i tkanki podskórnej- kończyny, tułów: 390zł

Wycięcie guza powłok i tkanki podskórnej- głowa, szyja: 430zł

Wycięcie fragmentu zmiany skórnej/z błony śluzowej do badania histopatologicznego: 300zł

Biopsja przezskórna  cienkoigłowa piersi: 250zł

Biopsja przezskórna gruboigłowa piersi: 470zł

Biopsja przezskórna cienkoigłowa węzła chłonnego: 260zł

Biopsja przezskórna gruboigłowa guza różnych okolic ciała: 480zł

Biopsja cienkoigłowa do 2 guzków tarczycy; biopsja ślinianki: 220zł

Biopsja cienkoigłowa więcej niż 2 guzków tarczycy: 250zł

Pobranie płynu z jamy ciała (opłucna, otrzewna) na badanie cytologiczne: 230zł

 

Wszystkie biopsje są celowane czyli wykonywane pod kontrolą USG (z opcją Doppler celem zminimalizowania ryzyka krwawienia).

Wszystkie wycięcia guza oraz biopsje gruboigłowe są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

Do zabiegu należy doliczyć cenę badania histopatologicznego/cytologicznego.

O poradni

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Lublin

Diagnostyka zajmująca się leczeniem schorzeń nowotworowych.

Zabiegowi implantacji można poddać się po minimum 12 godzinach abstynencji, najlepiej jednak, by upłynęła doba od picia alkoholu. Cała procedura trwa około 30 minut i wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym. Implantowany esperal, jeśli nie wejdzie w interakcję z alkoholem, nie daje żadnych objawów ubocznych, nie oddziałuje też na inne przyjmowane preparaty farmakologiczne.

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: