SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Onkolgicznej

Onkolog Lublin,
Onkologia Lublin,

Nasi lekarze:

dr hab. n. med. Jerzy Mielko
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Konsultacje i leczenie chirurgiczne obejmuje:
-nowotwory przewodu pokarmowego (kwalifikacja do leczenia operacyjnego metodą otwartą lub laparoskopową);
-pierwotne i wtórne nowotwory wątroby (oligobiopsja, leczenie chirurgiczne z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych, ablacja przezskórna RFA);
-pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej (śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty nowotworów przewodu pokarmowego, jajnika) z zastosowaniem śródoperacyjnej chemioterapii    dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC);
-łagodne i złośliwe guzy tarczycy (biopsja tarczycy, usunięcie tarczycy);
-nowotwory zlokalizowane w odbytnicy z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych (TAMIS, TaTME);
-biopsja cienko- i gruboigłowa trzustki pod kontrolą USG;łagodne i złośliwe guzy piersi (biopsja cienko- i gruboigłowa, biopsja wspomagana próżnią (mammotomiczna), pełny zakres chirurgii onkoplastycznej);
-nowotwory skóry (dermatoskopia, chirurgia profilaktyczna, biopsja węzła chłonnego wartowniczego).

Współpracuje w ramach świadczeń onkologicznych w  Przychodni Specjalistycznej “Centrum” w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Wizyta w zakresie chirurgii onkologicznej/ogólnej – 300 zł

Wiuzyta z USG – 350

Usunięcie zmian skórnych lub tkanki podskórnej (kaszaki, tłuszczaki) – od 400 zł +koszt badania hist.-pat.
Usunięcie zmian skórnych na twarzy – od 600 zł + koszt badania hist.-pat.
Biopsja tarczycy/piersi 300 zł + koszt badania 1 szkiełka
Wszywka – 800 zł
Zabiegi w zakresie wrastających paznokci – od 400zł


lek. mgr inż. Krzysztof Winiarz
specjalista chirurgii onkologicznej

Bezpośrednio po studiach politechnicznych podjął studia medyczne na Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), które ukończył w 2013r.

Lekarski staż podyplomowy odbywał w Szpitalu Kolejowym w Lublinie rozpoczynając zdobywanie doświadczenia zawodowego zwłaszcza w dziedzinach zabiegowych medycyny.

Specjalizację z chirurgii onkologicznej rozpoczął w styczniu 2015r w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Oddziale Chirurgi Onkologicznej z Pododziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

W trakcie staży specjalizacyjnych doświadczenie i umiejętności zdobywał w takich lubelskich szpitalach jak Kliniki SPSK4, Szpital MASWiA oraz Szpital przy Al. Kraśnickiej. Pełni obowiązki zastępcy Dyrektora do spraw medycznych w Szpitalu w Lubartowie

Swoją pomocą służył w SORach Szpitala w Parczewie oraz Janowie Lubelskim.

Dyplom specjalisty chirurgii onkologicznej uzyskał w listopadzie 2021r.

Dr Winiarz stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe interesując się zwłaszcza diagnostyką chorób nowotworowych ale również medycyną ratunkową, gerontookologią ,zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem zespołem oraz komunikacją międzyludzką.

Jako jeden z nielicznych chirurgów onkologów wykonuje badanie dermatoskopowe w kierunku czerniaka skóry, a jego kwalifikacje potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

W Przychodni zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych, kwalifikacją do operacji oraz kontrolą pooperacyjną.

Wykonuje zabiegi takie jak wycięcie zmian skórnych, guzów powierzchownych skóry i tkanki podskórnej, biopsje grubo- i cienkoigłowe pod kontrolą USG (tzw. Biopsje celowane), wycięcie powierzchownego węzła chłonnego.

Porady:

Porada chirurga onkologa  220 zł

Porada z badaniem dermatoskopowym zmian skórnych  260 zł

Zdjęcie szwów po zabiegu  50 zł

Konsultacja po operacji onkologicznej (w tym zdjęcie szwów, zmiana opatrunku, itp): 240zł

Zabiegi:

Usunięcie guzka piersi lub z innych okolic ciała; wycięcie węzła chłonnego: od 500 zł

Wycięcie znamion: od 350 zł

Biopsja przezskórna cienkoigłowa piersi, tarczycy, ślinianki pod kontrolą USG: od 260zł

Pobranie płynu z jamy ciała (opłucna, otrzewna): od 280zł

Wszywka: 550 zł (+koszt leku)

Inne zabiegi chirurgiczne, medycyny estetycznej – do indywidualnego ustalenia z pacjentem na wizycie.

Wszystkie biopsje są celowane czyli wykonywane pod kontrolą USG (z opcją Doppler celem zminimalizowania ryzyka krwawienia).

Wszystkie zabiegi są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

Do zabiegu należy doliczyć cenę badania histopatologicznego/cytologicznego.

O poradni

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Lublin

Diagnostyka zajmująca się leczeniem schorzeń nowotworowych.

Zabiegowi implantacji można poddać się po minimum 12 godzinach abstynencji, najlepiej jednak, by upłynęła doba od picia alkoholu. Cała procedura trwa około 30 minut i wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym. Implantowany esperal, jeśli nie wejdzie w interakcję z alkoholem, nie daje żadnych objawów ubocznych, nie oddziałuje też na inne przyjmowane preparaty farmakologiczne.

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: