SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Fizjoterapeutyczna

Fizjoterapeuta Lublin,
Fizjoterapia Lublin,

Nasi specjaliści:

dr hab. n. o zdr. Michał Ginszt
specjalista fizjoterapii
Decyzją Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr Michał Ginszt otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: „Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej do oceny aktywności bioelektrycznej mięśni narządu żucia”. Dr hab. Michał Ginszt z powodzeniem łączy pracę naukową z praktyką kliniczną pracując z pacjentami z dysfunkcjami narządu żucia.

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych z zakresu protetyki stomatologicznej oraz chirurgii dla lekarzy-dentystów oraz zakresu medycyny sportowej dla lekarzy.
Wykładowca podczas szkoleń dla fizjoterapeutów w ramach współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów.
Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (m.in.The International Association for the Study of Pain,The SIG on Orofacial and Head Pain, IASP)
Recenzent w międzynarodowych czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (m. in. Journal of Pain Research, PLOS one, Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology).
Autor wielu zagranicznych i krajowych publikacji naukowych o tematyce dysfunkcji układu stomatognatycznego.
Specjalista ds. mechanizmów biologicznych – Flow Centrum Badawcze
Uczestnik międzynarodowych i międzywydziałowych projektów badawczych.
Uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Konsultacja –  200 zł

Wizyta terapeutyczna (30min) –  200 zł

mgr Emil Jabłoński
specjalista fizjoterapii

Absolwent Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz student w Akademii Osteopatii w Warszawie.

W praktyce zawodowej zajmuje się holistycznym podejściem do pacjenta

Priorytetem jest profesjonalna pomoc pacjentowi w powrocie do zdrowia oraz do aktywności fizycznej. Program terapii dobiera indywidualnie, poprzedzony wnikliwym wywiadem, gdyż tylko takie podejście daje wymierne rezultaty. Cały czas poszerza swoją wiedzę biorąc udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zdobywał w lubelskich placówkach medycznych.

Obecnie pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Ośrodku Rehabilitacji.


Ukończone kursy:

Medycyna Osteopatyczna,Warszawa
Manipulacje krótko-dźwignicowe (High Velocity Low Amplitude), Warszawa
Terapia Wisceralna, Poznań
Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka, Kraków
Terapia Manualna w stanach ostrych kręgosłupa, Rzeszów
Terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu, Lublin
Fizjoterapia w uszkodzeniach stawu kolanowego,Lublin
Fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego, Lublin
PNF, Kraków
Taping Medyczny zgodny ze standardami K- Active Association, Lublin

Wizyta (40min)- 180 zł

mgr Agata Żyśko
specjalista fizjoterapii

Absolwentka Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej na codzień pracując z pacjentami z dysfunkcjami narządu ruchu. W swojej pracy klinicznej stosuje metody terapii manualnej bazujące w głównej mierze na pracy mięśniowo-powięziowej. Stosując holistyczne metody pracy stawia na indywidualne podejście do każdego pacjenta w zależności od jego potrzeb. Cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne biorąc udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach oraz krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od wielu lat uprawia wspinaczkę sportową będąc członkiem klubu KW Kotłownia i wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski. Z powodzeniem łączy pracę fizjoterapeuty oraz trenera wspinaczki pomagając swoim zawodnikom odnosić coraz lepsze wyniki sportowe.

Ukończone kursy:
-VED Concept – ViscoElastic Deformation Techniques (I I II moduł)
-„Kinetic Control-kręgosłup lędźwiowy i obręcz biodrowa”
-„Dysfunkcje odcinka szyjnego w ujęciu integracji strukturalnej.”
-„Anatomia palpacyjna w ujęciu klinicznym”

W swojej pracy wykorzystuje terapie manualną, terapię powięziową, kinesiotaping, techniki energii mięśniowej. Zajmuję się takimi schorzeniami jak: dolegliwości bólowe narządu ruchu, urazy stawów oraz mięśni, przeciążenia kręgosłupa i stawów obwodowych, dolegliwości bólowe wynikające z przetrenowania oraz kontuzje sportowe.

Terapia 150 zł

Terapia + taping 180 zł

mgr Karolina Jabłońska
specjalista fizjoterapii

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Zajmuje się terapią kobiet i fizjoterapią uroginekologiczną. Posiada tytuł Certyfikowanej Terapeutki Treningu Dna Miednicy wg koncepcji BeBo. Ukończyła kursy pt.:

„Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu się narządów miednicy mniejszej”

„Blizna- terapia kompleksowa”

„Rozstęp mięśnia prostego brzucha-terapia kompleksowa”

„Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”

„Bolesne miesiączkowanie oraz endometrioza- praktyka fizjoterapeutyczna”

„Warsztaty Kinesiology Taping w ciąży”

Wizyta (45min-60min) – 150 zł

O poradni

Poradnia Fizjoterapeutyczna Lublin

Dziedzina medycyny zajmująca się rozwijaniem, utrzymywaniem i przywracaniem maksymalnej sprawności ruchowej u pacjentów i poprawą funkcji życiowych.

Problemy zdrowotne:

Wykonywane świadczenia: