SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Internistyczna

Internista Lublin,
Internista Prywatnie

Nasi lekarze:

lek. med. Anna Kochanowska
internista

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Odbyte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych ukończone w Klinice Kardiologii w Lublinie

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wizyta – 120 zł

Echo serca – 120 zł

lek. med. Anna Szyduczyńska-Lambach
lekarz medycyny rodzinnej

O poradni

Poradnia Internistyczna Lublin

Diagnozowanie i leczenie oraz profilaktyka chorób narządów wewnętrznych: układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, endokrynnego (choroby tarczycy, cukrzyca) i kostno-stawowego

Udzielanie porad ogólnointernistycznych; wykonywanie testów wysiłkowych na bieżni, odczytywanie zapisów Holter ekg

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: