SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Leczenia Uzależnień

Leczenie uzależnień Lublin

Nasi lekarze:

mgr Ana Wybrańska
specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

Specjalizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuję z parami i małżeństwami w kryzysie, osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach oraz mającymi kłopot z wyrażaniem emocji. 

W pracy z dziećmi i ich rodzicami szukam nowych, indywidualnych rozwiązań w celu pokonywania trudności emocjonalnych dzieci związanych z rozstaniem czy rozwodem rodziców, funkcjonowaniem w grupie, kryzysem okresu dojrzewania itp.

Prowadzę również konsultacje diagnostyczne i terapię osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, papierosów, hazardu, komputera itp.), współuzależnionych oraz z syndromem DDA/DDD.

Konsultacja – 100 zł

mgr Marek Osak
specjalista psychoterapii uzależnień

Pedagog, absolwent UMCS w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Specjalista psychoterapii uzależnień, ukończył szkolenie w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie przy Stowarzyszeniu Natanaelum.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne i terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, dopalacze, leki, papierosy), posiada również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi czynnościowo (hazard, internet, zakupy, sex, itp.).

Prowadzi terapie oraz poradnictwo osób współuzależnionych.

Doświadczenie: praca pedagogiczna od roku 1985, kolejne etapy to praca wykonywana w bezpośrednim kontakcie z czynnikami ludzkimi. Doświadczenia zawodowe jak również życiowe wykorzystuje w pracy terapeutycznej.

Konsultacja – 100 zł

 

O poradni

Poradnia Leczenia Uzależnień  Lublin

Terapia mająca na celu reedukację i resocjalizacja jednostki uzależnionej. 

Zaprzestanie lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji uzależniających.

Ograniczenie czynności, powodujących dysfunkcję społeczną.

 

Leczone choroby:

Wykonywane świadczenia: