SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Logopedyczna

Logopeda Lublin,
Logopedia Lublin,

Nasi lekarze:

mgr Sylwia Filipczak
neurologopeda kliniczny

Absolwentka logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a także podyplomowych studiów za zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu m.in. integracji sensorycznej, masażu logopedycznego, polskiego języka migowego, metod wspomagających rehabilitację dziecka z niedosłuchem. Współautorka serii książek terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”. Doktorantka w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Jej badania naukowe dotyczą komunikacji osób dorosłych po uszkodzeniu płatów czołowych. Prelegentka na wielu konferencjach naukowych, autorka wystąpień dotyczących funkcjonowania językowego osób po przebytych incydentach neurologicznych.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych i dzieci.

Osoby dorosłe:

– po udarach, urazach (m.in. z afazją, dyzartrią, pragnozją, zespołem czołowym)

– z chorobami neurodegeneracyjnymi (n.in. chorobą Alzheimera)

– z jąkaniem

– z wadami wymowy

 

Dzieci:

– z wadami wymowy

– z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami komunikacyjnymi (wskutek m.in. niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej, afazji)

– z jąkaniem

Konsultacja neurologopedyczna – 120 zł

Terapia neurologopedyczna- 120 zł

mgr Justyna Brus -Josik
logopeda, specjalista emisji głosu

Posiada długoletni staż pracy w placówkach medycznych oraz oświaty. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Wydziału Humanistycznego Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMSC oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z emisji głosu UMCS.. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów m.in Diagnoza i terapia jąkania, 4 modułowe szkolenie ” Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autystycznym spectrum zaburzeń oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi”

Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie :

– oceny stanu rozwoju mowy
-wad wymowy ( nieprawidłowa realizacja jednej lub kilku głosek )
– zaburzeń mowy ( opóźniony rozwój mowy, jąkanie, giełkot,, mutyzm, afazja, oligofazja, anartia i dyzartia etc)
– treningu komunikacyjnym dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
– emisji i higieny głosu osób posługujących się zawodowo głosem

Wizyta – 100 zł

O poradni

Poradnia Logopedyczna Lublin

Dziedzina medycyny zajmująca się kształtowaniem mowy w okresie jej rozwoju, profilaktyką i akustyką głosu, zaburzeniami mowy u dzieci i osób dorosłych.