SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Logopedyczna

Logopeda Lublin,
Logopedia Lublin,

Nasi lekarze:

mgr Justyna Brus -Josik
logopeda, specjalista emisji głosu

Posiada długoletni staż pracy w placówkach medycznych oraz oświaty. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Wydziału Humanistycznego Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMSC oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z emisji głosu UMCS.. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów m.in Diagnoza i terapia jąkania, 4 modułowe szkolenie ” Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autystycznym spectrum zaburzeń oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi”

Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie :

– oceny stanu rozwoju mowy
-wad wymowy ( nieprawidłowa realizacja jednej lub kilku głosek )
– zaburzeń mowy ( opóźniony rozwój mowy, jąkanie, giełkot,, mutyzm, afazja, oligofazja, anartia i dyzartia etc)
– treningu komunikacyjnym dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
– emisji i higieny głosu osób posługujących się zawodowo głosem

Wizyta – 100 zł

O poradni

Poradnia Logopedyczna Lublin

Dziedzina medycyny zajmująca się kształtowaniem mowy w okresie jej rozwoju, profilaktyką i akustyką głosu, zaburzeniami mowy u dzieci i osób dorosłych.