SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Logopedyczna

Logopeda Lublin,
Logopedia Lublin,

Nasi lekarze:

mgr Natalia Grunwald
logopeda, specjalista emisji głosu

Logopeda, terapeuta karmienia. Absolwentka filologii polskiej na specjalności logopedycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lublinie. Uczestniczka licznych szkoleń głównie z zakresu trudności z jedzeniem u dzieci m.in. wybiórczości pokarmowej, treningu jedzenia i karmienia, masażu logopedycznego.

Posiada również doświadczenie w pracy klinicznej (oddziały neurologiczne), gdzie pracowała z osobami dorosłymi po przebytych udarach, urazach, z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dorosłych i dzieci oraz diagnozę i terapię zaburzeń jedzenia m.in. wybiórczości pokarmowej, ARFID, awersji pokarmowej.

Konsultacja logopedyczna/ trudności w jedzeniu – 140 zł
Terapia logopedyczna – 100 zł

 

mgr Justyna Brus -Josik
logopeda, specjalista emisji głosu

Posiada długoletni staż pracy w placówkach medycznych oraz oświaty. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Wydziału Humanistycznego Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMSC oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z emisji głosu UMCS.. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów m.in Diagnoza i terapia jąkania, 4 modułowe szkolenie ” Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autystycznym spectrum zaburzeń oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi”

Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie :

– oceny stanu rozwoju mowy
-wad wymowy ( nieprawidłowa realizacja jednej lub kilku głosek )
– zaburzeń mowy ( opóźniony rozwój mowy, jąkanie, giełkot,, mutyzm, afazja, oligofazja, anartia i dyzartia etc)
– treningu komunikacyjnym dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
– emisji i higieny głosu osób posługujących się zawodowo głosem

Wizyta – 100 zł

mgr Monika Nowak
neurologopeda kliniczny

Neurologopeda kliniczny, spec. wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta metody ENMOT, terapeuta miofunkcjonalny

Ukończone studia wyższe:

Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Narodowej w Krakowie

Chóralistyka – Emisja Głosu – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Zakres specjalizacji:

– wczesna interwencja logopedyczna

– ocena funkcji i odruchów języka w przebiegu ankyloglosji (skrócenie wędzidełka języka)

– rozwój kompetencji językowych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

– diagnoza i terapia wad wymowy

– terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym

– emisja głosu i dykcja

Aktualnie logopeda w przedszkolu oraz w Centrum Edukacji i Wspomagania Rozwoju,  pedagog z zakresu edukacji muzycznej i emisji głosu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (Oddział Neonatologii), Zakładzie Opieki Leczniczej dla dzieci w Wierzbicach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej), Przychodni lekarsko-rehabilitacyjnej Otto Prodent we Wrocławiu, Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

 

Konsultacja neurologopedyczna (pierwsza wizyta) – 120 zł

Terapia neurologopedyczna – 100 zł

Elektrostymulacja ENMOT – jedno spotkanie – 50 zł

O poradni

Poradnia Logopedyczna Lublin

Dziedzina medycyny zajmująca się kształtowaniem mowy w okresie jej rozwoju, profilaktyką i akustyką głosu, zaburzeniami mowy u dzieci i osób dorosłych.