SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Neurologiczna

Neurolog Lublin, Neurologia Lublin, Neurolog prywatnie

Nasi lekarze:

dr n. med. Ewa Dworzańska
specjalista nerugologii
specjalista neurologii dziecięcej

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Odbyty staż specjalizacyjny z dziedziny neurologii dziecięcej w instytucie „Pomnik – Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Barii we Włoszech

Wizyta – 250 zł

dr n. med. Aldona Grochowska
specjalista neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwestytetu Medycznego w Lublinie . W 2010 r uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w ramach studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Higieny UM W Lublinie .Specjalizacje oraz staż podyplomowy odbywała w PSK4 w Lublinie , w Klinice Neurologii , jednocześnie dyżurując w 1 szpitalu Wojskowym w Lublinie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie . Tytuł specjalisty neurologa uzyskała w 2013r. Od 2012 pracuje w Poradniach Neurologicznych, jednocześnie utrzymywała kontakt z lecznictwem szpitalnym podczas dyżurów w oddziałach neurologii i rehabilitacji w województwie lubelskim oraz mazowieckim (Radom, Warszawa , Konstancin Jeziorna) . Pięć lat była związana z poradnia neurologiczna jednego z najnowocześniejszych szpitali Lubelszczyzny – spzoz Leczna , obecnie pracuje w poradni w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskiej który ma najlepsze w Polsce miejsce w rankingach szpitali .

Członek towarzystw naukowych , uczestnik ponad 40 szkoleń i konferencji z dziedziny neurologii , psychiatrii , chorób wewnętrznych i kardiologii .

Prywatnie interesuje sie psychologia, ukończyła studia podyplomowe „ seksuologia kliniczna” na WSFiZ w Warszawie. Rozpoczęła także w 2019 specjalizację lekarska z seksuologii u prof Lwa Starowicza w Warszawie , tymczasowo zawieszając jej kontynuowanie na rzecz kształcenia indywidualnego

Wizyta – 300 zł

dr n. med. Urszula Zielińska-Rutkowska
specjalista neurologii

Starszy asystent w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu neurologii i neurochirurgii. W 2016 r. obroniła pracę doktorską nt. „Kształtowanie się parametrów postawy i równowagi ciała u pacjentów z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowego poddanych leczeniu operacyjnemu” w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stypendystka programu Erasmus w Wiedeńskiej Kinice Neurochirurgii Algemeines Krankenhaus der Stadt Wien Medizinische Universitat Wien. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Udziela porad w zakresie leczenia chorób kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa, w tym dyskopatii i chorób zwyrodnieniowych, zespołów bólowych głowy, zawrotów głowy, chorób układu pozapiramidowego, otępień, neuropatii, chorób zapalnych układu nerwowego, a także chorób naczyniowych mózgu oraz nowotworów centralnego układu nerwowego.

Wizyta– 200 zł
Teleporada– 100 zł

O poradni

Poradnia Neurologiczna Lublin

Diagnostyka i leczenie schorzeń obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Leczone choroby:

Wykonywane zabiegi: