SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Poradnia Neurologiczna

Neurolog Lublin, Neurologia Lublin, Neurolog prywatnie

Nasi lekarze:

dr n. med. Ewa Dworzańska
specjalista nerugologii
specjalista neurologii dziecięcej

Lekarz Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Odbyty staż specjalizacyjny z dziedziny neurologii dziecięcej w instytucie “Pomnik – Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Barii we Włoszech

Wizyta – 170 zł

dr n. med. Aldona Grochowska
specjalista neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwestytetu Medycznego w Lublinie . W 2010 r uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w ramach studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Higieny UM W Lublinie .Specjalizacje oraz staż podyplomowy odbywała w PSK4 w Lublinie , w Klinice Neurologii , jednocześnie dyżurując w 1 szpitalu Wojskowym w Lublinie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie . Tytuł specjalisty neurologa uzyskała w 2013r. Od 2012 pracuje w Poradniach Neurologicznych, jednocześnie utrzymywała kontakt z lecznictwem szpitalnym podczas dyżurów w oddziałach neurologii i rehabilitacji w województwie lubelskim oraz mazowieckim (Radom, Warszawa , Konstancin Jeziorna) . Pięć lat była związana z poradnia neurologiczna jednego z najnowocześniejszych szpitali Lubelszczyzny – spzoz Leczna , obecnie pracuje w poradni w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Białej Podlaskiej który ma najlepsze w Polsce miejsce w rankingach szpitali .

Członek towarzystw naukowych , uczestnik ponad 40 szkoleń i konferencji z dziedziny neurologii , psychiatrii , chorób wewnętrznych i kardiologii .

Prywatnie interesuje sie psychologia, ukończyła studia podyplomowe „ seksuologia kliniczna” na WSFiZ w Warszawie. Rozpoczęła także w 2019 specjalizację lekarska z seksuologii u prof Lwa Starowicza w Warszawie , tymczasowo zawieszając jej kontynuowanie na rzecz kształcenia indywidualnego

Wizyta – 150 zł

lek. med. Monika Adamska
specjalista neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2003-2009r). Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii odbywała w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym WSS im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od 2017r. Aktualnie lekarz pełniący dyżury w Oddziale Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Jana Bożego w Lublinie

Wizyta – 150 zł

O poradni

Poradnia Neurologiczna Lublin

Diagnostyka i leczenie schorzeń obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Leczone choroby:

  • padaczka
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • urazy czaszkowo-mózgowe
  • upośledzenie umysłowe
  • bóle głowy
  • zaburzenia psychosomatyczne

Wykonywane zabiegi:

  • Diagnozowanie chorób układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego, takich jak: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, urazy czaszkowo-mózgowe, upośledzenie umysłowe, bóle głowy oraz zaburzenia psychosomatyczne