SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Protetyka Słuchu

Nasi specjaliści:

mgr Marzena Domańska
dyplomowany protetyk słuchu

przyjmuje w gabinecie nr 14 w Przychodni SDA MED w Lublinie , bezpośredni telefon nr 885 051 888


dzieci powyżej 7 roku życia/ dorośli


Informacje:
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz ICAN Institute Harvard Business Publishing, Dyplomowany protetyk słuchu.
Posiadam umowę z NFZ jest możliwość refundacji aparatów słuchowych i systemów wspomagających słyszenie w ramach NFZ, dodatkowo osoby z niepełnosprawnością w zależności od miejsca zamieszkania i spełniające kryteria dochodowe mogą ubiegać się o refundację w PCPR i/lub MOPR

Wykonuję badania słuchu audiometrią tonalną dla dorosłych i dzieci oraz sprzedaż i dopasowanie aparatów słuchowych oraz systemów poprawiających słyszenie FM.
Wykonuję diagnostykę przetwarzania słuchowego u dzieci i dorosłych metodą Neuroflow polecana szczególnie dla dzieci rozpoczynających szkołę podstawową mających kłopot ze zrozumieniem mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie np. klasie, problem z dłuższym utrzymaniem uwagi.
Problemy z przetwarzaniem słuchowym mogą zaburzać prawidłowy proces uczenia się za pomocą słuchu i skutkować obniżonymi wynikami szkolnymi.

Konsultacja protetyka słuchu obejmuje:badania słuchu/ audiometria tonalna dorośli, dzieci powyżej 7r.ż / bezpłatnie
aparaty słuchowe- dopasowanie, sprzedaż indywidualnie w zależności od wykonanej diagnostyki
diagnostyka/ testy APD(przetwarzanie słuchowe) metodą Neuroflow (powyżej 7 r.ż) 200 zł

Wizyty domowe (obejmujące: otoskopowanie, badanie słuchu, omówienie wyniku, dopasowanie aparatu) 80zł

Wizyta domowa testy APD 250zł