SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

PSYCHOTESTY

Pracownia Psychologiczna SDA MED posiada wszystkie zezwolenia do prowadzenia badań psychotechnicznych oraz wydawania orzeczeń i opinii.

BADANIA DLA KIEROWCÓW

 • kierowców zawodowych kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy ;
 • kandydatów na kierowców kat. C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy ;
 • kierowców pojazdów służbowych kategorii B;
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu, magazynierów;
 • instruktorów, egzaminatorów, kierowców taxi;
 • dla kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych lub prowadzili po spożyciu alkoholu (lub innych środków odurzających);

Czas badania: 1 – 1,5 godz. w zależności od tempa pracy badanego.

Informacje dotyczące badania: 

 • na badania należy przyjść wypoczętym i wyspanym,
 • orzeczenie wydawane jest od ręki tego samego dnia,
 • w dniu poprzedzającym badanie, ani w dniu badania nie należy spożywać alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – może to znacznie obniżyć wyniki.

Na badanie należy ze sobą zabrać:

 • prawo jazdy (jeśli osoba posiada),
 • okulary lub soczewki (jeżeli są używane),
 • skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dane do wystawienia rachunku w przypadku skierowania przez pracodawcę (Nazwa firmy, adres, NIP).

BADANIA NA PRACOWNIKÓW OCHRONY, DETEKTYWÓW, STRAŻNIKÓW, SĘDZIEGO

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

BADANIA DO POZWOLENIA NA BROŃ

Wykonujemy również badania dla :

 • Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.
 • Osób kandydujących/pracujących na stanowisko/u strażnika gminnego/ miejskiego.
 • Osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego lub na inne stanowiska z wymogiem badań według zasad dotyczących kandydatów do urzędu sędziego:
 • Sędziowie
 • Kuratorzy
 • Komornicy
 • Prokuratorzy
 • Doradcy restrukturyzacyjni
 • Asesorzy
 • Osób ubiegających  się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, zgłaszających do rejestru lub posiadających zarejestrowaną broń pneumatyczną albo ubiegających się o dopuszczenie lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni.
 • Osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Osób ubiegających się lub zatrudnionych na stanowisku inspektora transportu drogowego.

CENNIK

Badanie psychologiczne ( zabrane pr. jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, za punkty) – klient ma mieć decyzję od starosty/prezydenta na badanie psych. (oryginał/za potwierdzeniem  150 zł

Badanie powypadkowe (z osobą śmiertelną) NIE

Badanie psych. Osób prowadzących pojazd w ramach czynności służbowych (skierowanie od lekarza lub pracodawcy) 100 zł

Badanie psych. Osób pracujących na wysokości, kierujących wózkiem widłowym (skierowanie od lekarza/pracodawcy) 100 zł

Badanie psych. Wydanie orzeczenia dla kandydata do objęcia urzędu sędziego, asesora, kuratora sądowego, prokuratora 150 zł

Badanie psych. Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 150 zł

Badanie psych. Osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą , osób bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 180 zł

Badanie psych. Osób ubiegających się o pozwolenie na broń 220 zł

Badanie psych. Osób ubiegających się o wydanie lub posiadających pr.jazdy kat C, D, CE, DE 150 zł

Badanie psych. Osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności 150 zł

Badanie psych. Kierowców wykonujących przewóz drogowy 150 zł

Badanie psych. Instruktorów/egzaminatorów 150 zł

Badanie psych. Dla strażnika gminnego/miejskiego lub kandydata do ochotniczej straży pożarnej 120 zł

ZAPISY

Kontakt: tel.: 607 777 665 lub mail: rejestracja@sdamed.pl

 

Z uwagi na remonty na osiedlu, dojazd możliwy TYLKO i wyłącznie od ulicy Tomasza Zana


This will close in 15 seconds