SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Szkoła dla rodziców i wychowawców jest cyklem warsztatów mających na celu:

  • wspieranie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
  • pogłębienie więzi z dzieckiem
  • zbudowanie poczucia kompetencji i własnej wartości jako wychowawcy.

Pogram szkoły jest tak skonstruowany, aby dać kompleksowe wsparcie uczestniczkom i uczestnikom. Jego wartość została zbadana i oceniona. Ewaluacja programu wykazała jego skuteczność dzięki czemu został on wpisany na listę programów rekomendowanych przez System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego*.

TEMATYKA WARSZTATÓW

Rozwijanie umiejętności niezbędnych do budowania bliskiej i bezpiecznej relacji z dzieckiem

Rozwijanie konstruktywnej komunikacji z dzieckiem

Budowanie poczucia własnej wartości dziecka i rodzica

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania, akceptowania uczuć i emocji

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania potrzeb

Sposoby reagowania wobec dziecka i innych dorosłych w sytuacji przekraczania granic

Zachęcanie dziecka do współpracy

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów

Zachęcanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności

Uwalnianie dziecka od „etykietek” przyklejonych w domu i w szkole

CZAS TRWANIA

FORMA ZAJĘĆ

Czas trwania: 10 spotkań online

Forma zajęć:  zajęcia online

PROWADZĄCA

Monika Prokop – psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana realizatorka programu SdRiW, mama 

ZAPISY

Kontakt: tel.: 607 777 665 lub mail: rejestracja@sdamed.pl

Liczba miejsc ograniczona

ZAPISY DO 30 LISTOPADA 2020 r.

*System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji – Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania NarkomaniiPaństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychOśrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Z uwagi na remonty na osiedlu, dojazd możliwy TYLKO i wyłącznie od ulicy Tomasza Zana


This will close in 15 seconds